Denne siden inneholder kun data som var registrert i Aksjonærregisteret den 31.12 i 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018. Endringer i eierforhold etter denne datoen er ikke med, og dataene gir således ikke nødvendigvis et korrekt bilde av dagens eierforhold. Bare data som er gjort tilgjengelig for innsyn av Skatteetaten er søkbare på denne siden.Om aksjeeiere.no / Hjelp. Personvern.
Aksjeeiere.no er levert av Mediebruket AS © 2020.